Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2018

Ιούλιος - Αύγουστος 2018

Μάιος - Ιούνιος 2018

Μεγάλη Εβδομάδα - Διακαινήσιμος Εβδομάδα 2018

Τριώδιον - Μεγάλη Τεσσαρακοστή 2018

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2018

Δωδεκαήμερο 2017

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2017

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2017

Ιούλιος - Αύγουστος 2017